PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Granty badawcze KTiAE

Grant 1

Kierownik: dr hab. inż. Renata Markowska

Analizy czasowe i częstotliwościowe narażeń piorunowych w rozległych obiektach

Numer wniosku: N510 1697 33
Instytucja realizująca: Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
Komisja: rekomendowany
Grant 2

Kierownik: prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

Układy antenowe ultraszerokopasmowych systemów radio­komunikacyjnych

Numer wniosku: N517 005 32/0981
Instytucja realizująca: Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny
Zespół roboczy: Nauk Technicznych
Dyscyplina naukowa: telekomunikacja
Typ projektu: promotorski
Wynik konkursu: rekomendowany do finansowania