Strona główna Ogłoszenia Doktoranci BHP w polu EM
Techniki obliczeniowe Technika w. cz. Anteny Linki

STUDIA DOKTORANCKIE

METODY PRZYBLIŻONE ELEKTRODYNAMIKI TECHNICZNEJ (sem. 3)

Literatura

  1. K. Aniserowicz, Wybrane metody przybliżonego rozwiązywania zagadnień brzegowych elektrodynamiki technicznej, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2017.
  2. K. Aniserowicz: "Comparison of different numerical methods for solving boundary-value problems in electromagnetics", IEEE Transactions on Education, vol. 47, no. 2, pp. 241-246, 2004.
  3. W. Żakowski, W. Kołodziej: Matematyka, część II, rozdz. IV, WNT.
  4. Strona internetowa pakietu Maxima do obliczeń symbolicznych.

  5. K. J. Bathe: Finite element procedures, Prentice-Hall, 1996.
  6. R. F. Harrington: Field computation by moment methods, New York, IEEE Press, 1993.
  7. J. N. Reddy: Energy principles and variational methods in applied mechanics, J. Wiley & Sons, 2002.
  8. O. C. Zienkiewicz, K. Morgan: Finite elements and approximation, Dover Publications, 2006.


Materiały:
Dokumentacja pakietu Maxima jest tutaj.