Strona główna Ogłoszenia Doktoranci BHP w polu EM
Techniki obliczeniowe Technika w. cz. Anteny Linki

Krótko o mnie...

1955 r. - przyszedłem na świat w Białymstoku.

1979 r. - mgr inż. - Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

1979 r. - podjąłem pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej
               i tak już zostało...

1987 r. - dr inż. - Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej
               (tu: rozprawa doktorska).

2006 r. - dr hab. inż. - Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
               (tu: moja monografia).

2008 r. - profesor nadzwyczajny w PB.

2013 r. - kierownik Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej.

Karol Aniserowicz on ResearchGate

Aktualnie:
- członek Rady Wydziału Elektrycznego PB;
- wiceprzewodniczący Komisji A (Metrologia Elektromagnetyczna) Komitetu Narodowego PAN ds. Współpracy
  z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI);
- członek Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN;
- członek Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE);
- członek prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP;
- członek SEP (Srebrna i Złota Odznaka Honorowa);
- IEEE Senior Member.

Rzeczoznawca SEP w zakresach: ochrony odgromowej, kompatybilności elektromagnetycznej, techniki pomiarowej, oprogramowania użytkowego.

Zainteresowania zawodowe: kompatybilność elektromagnetyczna, technika wielkich częstotliwości, metody numeryczne w analizie pól elektromagnetycznych.

W przeszłości:
- kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym (2008-2012);
- członek Senatu PB (2012-2016);
- IEEE EMC Society Chapter Chair, Polska Sekcja IEEE (2008-2009);
- członek Zarządu Polskiego Oddziału EMCS jako Past Chair (2010-2013).

Działanie kolejowego iskiernika rożkowego

k.aniserowicz@pb.edu.pl


Aktualizacja: 03.10.2018 r.


PL EN