Strona główna Ogłoszenia Doktoranci BHP w polu EM
Techniki obliczeniowe Technika w. cz. Anteny Linki

Warto zajrzeć...

Darmowe oprogramowanie:
OpenOffice.org - pakiet programów biurowych;
Scilab, Octave, Euler, Maxima - odpowiedniki pakietów Matlab, Maple, Mathematica;
R - statystyka;
Inkscape - program do obróbki grafiki wektorowej;
Paint.NET - program do obróbki grafiki rastrowej;
OrCAD/PSpice demo - wersje studenckie (Software downloads).

4NEC2 - NEC based antenna modeler and optimizer, prowadzi Arie Voors;
NEC2 - The unofficial Numerical Electromagnetic Code (NEC) Archives, archiwum Raymonda Andersona;
NEC2 - Numerical Electromagnics Code, prowadzi Trevor Marshall;
NEC4 - wersja płatna, strona Lawrence Livermore National Laboratory;

Procedury numeryczne, tablice matematyczne:
Na stronie Numerical Recipes można znaleźć klasyczne książki:
- Abramowitz and Stegun: Handbook of Mathematical Functions;
- Press, Teukolsky, Vetterling and Flannery: Numerical Recipes.

Anteny i technika wielkich częstotliwości:
EMANIM - program Andrása Szilágyi, ilustrujący zagadnienia polaryzacji fal płaskich;
EWA - Electromagnetic Waves and Antennas - strona Sophoclesa J. Orfanidisa;
www.antenna-theory.com.

Rozprawy naukowe:
Rozprawa doktorska: Analiza pola elektromagnetycznego w falowodach metodą elementów skończonych wyższego rzędu.
Monografia: Analiza zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w rozległych obiektach narażonych na wyładowania atmosferyczne.

Inne ciekawe strony:
http://wazniak.mimuw.edu.pl/ - polecam materiały pomocnicze do przedmiotów: Metody numeryczne i Techniki transmisji sygnałów,
Elportal, Elektronika (nie tylko) analogowa - dużo ciekawych informacji, w tym solidna dydaktyka od podstaw,
Math, Physics, and Engineering Applets - edukacyjne aplety Javy, strona Paula Falstada,

devstyle.pl