Strona główna Ogłoszenia Doktoranci BHP w polu EM
Techniki obliczeniowe Technika w. cz. Anteny Linki

Elektronika i Telekomunikacja - studia stacjonarne I stopnia


Sprawdzian zaliczeniowy z Technik obliczeniowych i symulacyjnych odbędzie się dnia 21.11.2017 r. (wtorek) o godz. 10:15 w auli WE-030.


Elektronika i Telekomunikacja - studia stacjonarne II stopnia


Prace dyplomowe

Co powinna zawierać praca dyplomowa? (plik pdf).
Jak pisać prace dyplomowe, raporty, prezentacje

Uprawnienia budowlane

Tekst aktualnego aktu prawnego dla osób zainteresowanych perspektywą zdobycia uprawnień budowlanych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014 poz. 1278, jest tutaj.

O obyczajności kandydatów do wykształcenia wyższego uwag jedenaście

 1. Wykształcenie z natury szlachetne jest. Noblesse oblige.
 2. O przystojność wypowiedzi swych każdy inżynier przyszły dbać winien, wulgaryzmy plebsowi zostawiając.
 3. Pulpitów i siedzisk niszczenie, "dowcipów" na nich wypisywanie, miejsc publicznych zanieczyszczanie - braku kultury to oznaki.
 4. W gmachu Uczelni nakrycia głów ichmościowie zdjąć raczą.
 5. Mówiąc "Dzień dobry" rąk w kieszeniach nie trzymać. Czapkę - jeśli z daszkiem - uprzejmie uchylić wypada.
 6. Egzamin chwilą szczególną jest. Ubiór na tę chwilę od kreacji w barze mlecznym stosownością odróżniać się powinien.
 7. Ściąganie oszustwem jest. Jakże oszustwem przechwalać się?
 8. Stopień lubo tytuł naukowy wykładowcy znać wypada i podczas rozmowy stosownie go używać. A niedużo ich jest: magister, doktor, docent, profesor.
 9. E-mail do wykładowcy pisząc przedstawić się. Nie dziwić się, gdy na list bez podpisu lubo z podpisem "ziutek_92" odpowiedzi nie będzie.
 10. Język ojców w poszanowaniu mieć. Ortograficznych błędów jak ognia unikać. Polskich znaków diakrytycznych, tudzież wielkich liter zaniechanie jako błędy traktować. O interpunkcję a gramatykę troszczyć się.
 11. Mobilne telefony a inne diabelskie grajki podczas zajęć mieć wyciszone.