Strona główna Ogłoszenia Doktoranci BHP w polu EM
Techniki obliczeniowe Technika w. cz. Anteny Linki

TECHNIKA WIELKICH CZĘSTOTLIWOŚCI

Literatura

 1. W. Czarczyński: Podstawy techniki mikrofalowej, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2003.
 2. J. Dobrowolski: Technika wielkich częstotliwości, Wyd. PW, W-wa 2001.
 3. J. Dobrowolski: Monolityczne mikrofalowe układy scalone, WNT, W-wa 1999.
 4. J. Dobrowolski: Układy scalone CMOS na częstotliwości radiowe i mikrofalowe, EXIT, W-wa 2007.
 5. B. Galwas, J. Dawidczyk, J. Piotrowski, J. Skulski, A. Szymańska: Techniki transmisji sygnałów - materiały opublikowane w Internecie.
 6. B. Galwas: Miernictwo mikrofalowe, WKŁ, W-wa 1985.
 7. B. Galwas: Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe, WKŁ, W-wa 1991.
 8. E. I. Ginzton: Miernictwo mikrofalowe, PWT, W-wa 1961.
 9. A. Jeleński (red.): Mikrofalowa elektronika ciała stałego, PWN, W-wa 1976.
 10. J. Klamka: Heterozłączowe przyrządy półprzewodnikowe na zakres mikrofal i fal milimetrowych, Agencja Lotnicza Altair sp. z o.o., W-wa 2002.
 11. R. Litwin: Teoria pola elektromagnetycznego, WNT, W-wa 1973.
 12. R. Litwin, M. Suski: Technika mikrofalowa, WNT, W-wa 1972.
 13. T. Morawski, W. Gwarek: Teoria pola elektromagnetycznego, WNT, W-wa 2006.
 14. B. M. Oliver, J. M. Cage: Pomiary i urządzenia elektroniczne, WKŁ, W-wa 1978.
 15. J. Osiowski: Teoria obwodów, tom II, WNT, W-wa 1971.
 16. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów, tom III, WNT, W-wa 2006.
 17. W. Rosiński, E. Sędek, Z. Wroński: Mikrofalowa elektronika półprzewodnikowa, PWN, W-wa 1982.
 18. S. Rosłoniec: Liniowe obwody mikrofalowe. Metody analizy i syntezy, WKŁ, W-wa 1999.
 19. S. Rosłoniec: Algorytmy projektowania wybranych liniowych układów mikrofalowych, WKŁ, W-wa 1987.
 20. H. E. Thomas: Techniki i urządzenia mikrofalowe. Poradnik, WNT, W-wa 1978.

 21. R. E. Collin: Foundations for Microwave Engineering, McGraw-Hill, 2001.
 22. J. Dobrowolski: Microwave Network Design Using the Scattering Matrix, Artech House, 2010.
 23. R. S. Elliott: An Introduction to Guided Waves and Microwave Circuits, Prentice-Hall, 1998.
 24. Microwave Encyclopedia - materiały opublikowane w Internecie.


 25. Zbiory zadań, skrypty do laboratorium

 26. K. Aniserowicz: Linie długie w stanie ustalonym - zbiór zadań. Oficyna Wydawnicza PB, Białystok 2012.
 27. J. Dobrowolski: Technika wielkich częstotliwości. Zadania. Skrypt PW, W-wa 2002.
 28. A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński: Teoria obwodów w zadaniach. WNT, W-wa 1977.
 29. T. Morawski, J. Zborowska: Pola i fale elektromagnetyczne. Zbiór zadań. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
 30. Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego - praca zbiorowa pod red. T. Morawskiego, WNT, W-wa 1990.
 31. R. Czoch, A. Francik, K. Sachse: Mikrofale. Ćwiczenia laboratoryjne, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.


PLIKI DO POBRANIA - DOWNLOADS

Materiały pomocnicze

EMANIM - program ilustrujący zagadnienia polaryzacji fal płaskich
Wykres Smitha

Na sprawdzian nie warto przychodzić bez umiejętności posługiwania się tymi wzorami.
Przykładowe pytania egzaminacyjne
Pytania testowe

Instrukcje do laboratorium z przedmiotu "Technika wielkich częstotliwości".
Co powinien zawierać protokół z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego?


Program LINIA

Mam nadzieję, że program LINIA pomoże Ci zrozumieć zjawiska falowe w liniach długich (jeżeli zechcesz poświęcić temu zagadnieniu kilkadziesiąt minut uwagi). Program należy do kategorii freeware.

Poniżej - przykładowe animacje wykonane za pomocą programu LINIA:Jest to program DOS-owy. W celu uruchomienia go pod kontrolą systemów nowszych od Windows XP polecam emulator DOSBox.

Większość danych do programu jest predefiniowana w kodzie źródłowym. W celu dostosowania go do pracy z coraz szybszymi komputerami zastosowałem plik danych spowalniających, o nazwie WOLNIEJ.LIN. Zawiera on cztery liczby całkowite, dobierane eksperymentalnie, pogrupowane w dwóch wierszach:

wiersz 1: dzielnik1 dzielnik2
wiersz 2: spKrok    spMax

Objaśnienie:
dzielnik1
- spowalnianie rysowania wykresów u(z, t), i(z, t) w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym (opcja F2)
dzielnik2 - spowalnianie rysowania wykresów u(z, t) = u+(z, t) + u-(z, t) w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym (opcja F3)
spKrok, spMax - spowalnianie stanu nieustalonego (opcja F4)

Pobierz program LINIA.