ChocolateCastle
generator kodu źródłowego klas MUI dla MorphOS-a

co nowego - obrazki - ściąganie - in English

ChocolateCastle project selectorChocolateCastle jest programem ułatwiającym tworzenie własnych klas MUI. Programiści korzystający z tego systemu często unikają tworzenia własnych klas, zniechęceni żmudnym i schematycznym pisaniem. Nie jest to dobrym zjawiskiem, bo tworzenie własnych klas jest esencją programowania obiektowego. Pozwala wydobyć z MUI to, co w nim najlepsze. Dlatego właśnie powstał ChocolateCastle. Znaczna część kodu typowej klasy może być wygenerowana automatycznie. Z reguły jest to od 2 do 5 kB kodu źródłowego. Automatyzacja tej pracy przyspiesza programowanie, a z drugiej strony pozwala na uniknięcie prostych błędów w rodzaju literówek przy pisaniu.

Aktualna wersja ChocolateCastle potrafi wygenerować kod wewnętrznej (zawartej w źródłach tworzonej aplikacji) klasy MUI. Generowany kod jest przeznaczony dla MorphOS-a. Wygenerowany kod może zostać od razu skompilowany, programista dostaje gotowy szkielet klasy zawierający definicję bazy klasy, funkcje do tworzenia i usuwania klasy, hooka i strukturę EmulLibEntry dla dispatchera, sam dispatcher, szkielety metod OM_SET i OM_GET oraz puste funkcje zadeklarowanych metod. Oprócz tego generowany jest plik nagłówkowy z deklaracją bazy klasy (jako 'extern'), prototypami funkcji do tworzenia i niszczenia klasy oraz podstawowymi inkludami. Istnieje możliwość zapisania projektu do pliku oraz załadowania projektu z pliku. Po dodaniu możliwości edycji kodu metod we wbudowanym edytorze (opartym na klasie MUI TextEditor) ChocolateCastle stanie się małym zintegrowanym środowiskiem do pisania klas MUI. W przyszłości ChocolateCastle będzie potrafił generować kompletne aplikacje MUI działające od razu po skompilowaniu.

Obrazki

ChocolateCastle MUI class editor

Ściąganie

ChocolateCastle 0.3 MorphOS (63 kB).

starsze wersje

ChocolateCastle 0.2 MorphOS (67 kB).
ChocolateCastle 0.1 MorphOS (64 kB).